Brza pretraga:  
Facebook Tweeter LinkedIn

JGPK

  Uporedi sa:
JUGOPETROL A.D.
Broj akcija 4653971   ISIN MEJGPKRA0KO1
Prosječna cijena 11,2205   Segment Slobodno tržište akcija
Trenutna cijena 11,2205   Tip  
Nominalna cijena 14,6100   CFI grupa ES 
Status Trading   CFI kod ESVUFR 
Industrija Nafta i gas    Supersektor Nafta i gas 
Sektor Proizvodnja nafte i gasa    Podsektor Eksploracija i proizvodnja 
 
Posljednja promjena Pon, 31/08/15 11:02
Cijena 11,2205
Promjena 0,00%
Datum Cijena Promjena
Uto, 01/09/15 11,2205 0,00
Pon, 31/08/15 11,2205 0,00
Pet, 28/08/15 11,2205 -2,45
Čet, 27/08/15 11,5023 0,02
Sre, 26/08/15 11,5002 -0,47
Uto, 25/08/15 11,5546 -1,24
Pon, 24/08/15 11,7000 0,00
Pet, 21/08/15 11,7002 0,00
Čet, 20/08/15 11,7002 -2,50
Sre, 19/08/15 12,0000 0,00
Pogledajte listu trgovanja

Tražnja

Količina Cijena
110 11,3000
500 11,2204
107 11,2000
1.300 11,1000
900 11,0000

Ponuda

Cijena Količina
11,4000 180
11,4900 50
11,5000 60
11,8500 49
12,0000 1.218

Utorak, 01/09/2015

Cijena 11,2205
Promjena cijene 0,00%
Najviša 0,0000
Najniža 0,0000
Na otvaranju 0,0000
Na zatvaranju 11,2205
Tr. kap. kompanije 52.219.881,6055
Promet
Količina 0
Obim (u €) 0,0000

Istorijski podaci

Cijena Najviša Najniža
Ove godine 12,4930 9,5002
Prije šest mjeseci 11,9900 8,6000
Prije godinu dana 10,0811 8,2501
Prije dvije godine 10,4000 7,7000
Ikada 36,3977 0,0000
Prosjek Količina Obim (u €)
Ove godine 526,81 5.933,5570
Prije godinu dana 872,98 8.067,0543
Ukupno 934,53 10.548,5959

Promjene

  JGPK MONEX20
Uto, 01/09/15 0,00 2,00
Pon, 31/08/15 0,00 1,53
Pet, 28/08/15 -2,45 0,35
Čet, 27/08/15 0,02 0,08
Prosječne vrijednosti
Ovog mjeseca 0,00 N/A
Od početka godine 0,10 N/A
Posljednjih godinu dana 0,14 N/A
Ukupno 0,15 0,10

JUGOPETROL A.D.

Jugopetrol AD osnovan je 12. aprila 1947. godine sa sjedištem u Kotoru, kao preduzece za eksploataciju i promet nafte i naftnih derivata. Preduzece je zapocelo svoj rad sa skromnim resursima i u zacecima stvaranja naftne privrede bivše Jugoslavije. U periodu od 1992. do 1996. godine Jugopetrol posluje kao Javno preduzece za istraživanje, eksploataciju i promet nafte i naftnih derivata, a decembra 1996. godine transformisan je u Akcionarsko Društvo. Od oktobra 2002. godine Jugopetrol je u sastavu velike Hellenic Petroleum Grupe. Glavne poslovne aktivnosti kompanije su: Veleprodaja nafte i naftnih derivata, Maloprodaja preko mreže od 35 benzinskih stanica koje posluju pod EKO zaštitnim znakom i Istraživanje nafte i gasa u Crnoj Gori (u podmorju i na kopnu). Od decembra 2014. godine sjediste Jugoptrola je u Podgorici

Bord direktora:
Predsjednik Odbora DirektoraPETROS KARALIS
Clan Odbora DirektoraSTAMATIA PSYLLAKI
Clan Odbora DirektoraVIKTOR PAPAKONSTANTINOU
Clan Odbora DirektoraDIMITRIOS PARODOS
Clan Odbora DirektoraEFSTATHIOS DEVVES
Clan Odbora DirektoraJELENA MRKOBRADA
Clan Odbora DirektoraPAVLE GEGAJ
Menadžment:
Izvršni direktorANDREAS TRIANTOPOULOS
SekretarVESNA SPAIC
Kontakt:
NazivJUGOPETROL A.D.
E-mailinvestor-relations@jugopetrol.co.me
Telefon020/401-800
Faks020/401-874
WEBwww.jugopetrol.co.me
Vlasnička lista:
HELLENIC PETROLEUM INERNATIONAL A.G.54,3512 %
HB - Zbirni Kastodi racun 19,6140 %
ED - OIF TREND u postupku transformacije5,9672 %
HB - Zbirni kastodi racun 33,9777 %
LARS ERNEST BADER2,9306 %
CK - Zbirni kastodi racun 11,5144 %
TOMIC RADOSLAV1,2407 %
ID - OIF "Atlas Mont" - u postupku transformacije0,9247 %
PODRAVSKA BANKA DD0,9111 %
NM - Zbirni kastodi racun 60,6720 %

* Podaci o Vlasnickoj listi se azuriraju srijedom i petkom / Information about the owners are updated on wednesdays and fridays

Finansijski pokazatelji
Ukupna aktiva 103.094.440,0000   ROA 0,0469
Obveze 11.332.038,0000   ROE 0,0527
Prihod od prodaje 172.666.011,0000   Marža Profita 0,0280
Neto poslovna dobit 3.560.029,0000   Obaveze / Aktiva 0,1099
Troškovi kamata 59.953,0000   Koeficijent isplate zarade 1,1268
Dobit prije oporezivanja 5.282.117,0000   Zarada po akciji 1,0383
Neto dobit 4.832.253,0000   Knjigovodstvena vrijednost po akciji 19,7170
EBIT 5.342.070,0000   Dividendni prinos 0,1043
EBITDA 8.412.986,0000   P/E 10,8065
Dividenda 1,1700   P/B 0,5691

* Podaci se odnose na revizorski izvještaj iz 2014. godine.