Brza pretraga:  
Facebook Tweeter LinkedIn

JGPK

  Uporedi sa:
JUGOPETROL A.D.
Broj akcija 4653971   ISIN MEJGPKRA0KO1
Prosječna cijena 12,0000   Segment Slobodno tržište akcija
Trenutna cijena 12,0000   Tip  
Nominalna cijena 14,6100   CFI grupa ES 
Status Trading   CFI kod ESVUFR 
Industrija Nafta i gas    Supersektor Nafta i gas 
Sektor Proizvodnja nafte i gasa    Podsektor Eksploracija i proizvodnja 
 
Posljednja promjena Pon, 18/05/15 12:53
Cijena 12,0000
Promjena 0,00%
Datum Cijena Promjena
Čet, 28/05/15 12,0000 0,00
Sre, 27/05/15 12,0000 0,00
Uto, 26/05/15 12,0000 0,00
Pon, 25/05/15 12,0000 0,00
Sre, 20/05/15 12,0000 0,00
Uto, 19/05/15 12,0000 0,00
Pon, 18/05/15 12,0000 0,00
Pet, 15/05/15 12,0000 -1,64
Čet, 14/05/15 12,2000 0,04
Sre, 13/05/15 12,1957 -1,83
Pogledajte listu trgovanja

Tražnja

Količina Cijena
1.000 11,0000
300 10,9000
300 10,5000
350 10,4000
300 10,0000

Ponuda

Cijena Količina
11,8900 500
11,9000 2.945
12,1400 1.000
12,3000 300
13,4900 500

Četvrtak, 28/05/2015

Cijena 12,0000
Promjena cijene 0,00%
Najviša 0,0000
Najniža 0,0000
Na otvaranju 0,0000
Na zatvaranju 12,0000
Tr. kap. kompanije 55.847.652,0000
Promet
Količina 0
Obim (u €) 0,0000

Istorijski podaci

Cijena Najviša Najniža
Ove godine 12,4930 9,5002
Prije šest mjeseci 10,0811 8,2501
Prije godinu dana 10,0811 8,2501
Prije dvije godine 10,4000 7,7000
Ikada 36,3977 0,0000
Prosjek Količina Obim (u €)
Ove godine 440,01 4.869,2329
Prije godinu dana 872,98 8.067,0543
Ukupno 940,25 10.610,9955

Promjene

  JGPK MONEX20
Čet, 28/05/15 0,00 2,00
Sre, 27/05/15 0,00 1,53
Uto, 26/05/15 0,00 0,35
Pon, 25/05/15 0,00 0,08
Prosječne vrijednosti
Ovog mjeseca 0,26 N/A
Od početka godine 0,22 N/A
Posljednjih godinu dana 0,12 N/A
Ukupno 0,16 0,10

JUGOPETROL A.D.

Jugopetrol AD osnovan je 12. aprila 1947. godine sa sjedištem u Kotoru, kao preduzece za eksploataciju i promet nafte i naftnih derivata. Preduzece je zapocelo svoj rad sa skromnim resursima i u zacecima stvaranja naftne privrede bivše Jugoslavije. U periodu od 1992. do 1996. godine Jugopetrol posluje kao Javno preduzece za istraživanje, eksploataciju i promet nafte i naftnih derivata, a decembra 1996. godine transformisan je u Akcionarsko Društvo. Od oktobra 2002. godine Jugopetrol je u sastavu velike Hellenic Petroleum Grupe. Glavne poslovne aktivnosti kompanije su: Veleprodaja nafte i naftnih derivata, Maloprodaja preko mreže od 35 benzinskih stanica koje posluju pod EKO zaštitnim znakom i Istraživanje nafte i gasa u Crnoj Gori (u podmorju i na kopnu). Od decembra 2014. godine sjediste Jugoptrola je u Podgorici

Bord direktora:
Predsjednik Odbora DirektoraPETROS KARALIS
Clan Odbora DirektoraSTAMATIA PSYLLAKI
Clan Odbora DirektoraVIKTOR PAPAKONSTANTINOU
Clan Odbora DirektoraDRAGAN RADUSINOVIC
Clan Odbora DirektoraKONSTANTINOS KARACHALIOS
Clan Odbora DirektoraMATTHAIOU MATTHAIOU
Clan Odbora DirektoraPAVLE GEGAJ
Menadžment:
Izvrsni direktorANDREAS TRIANTOPOULOS
SekretarVESNA SPAIC
Kontakt:
NazivJUGOPETROL A.D.
E-mailinvestor-relations@jugopetrol.co.me
Telefon020/401-800
Faks020/401-874
WEBwww.jugopetrol.co.me
Vlasnička lista:
HELLENIC PETROLEUM INERNATIONAL A.G.54,3512 %
Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama "MIG"9,2118 %
ED - OIF TREND u postupku transformacije5,9672 %
HB - Zbirni kastodi racun 34,3597 %
LARS ERNEST BADER2,9306 %
CK - Zbirni kastodi racun 11,4652 %
ID - OIF "Atlas Mont" - u postupku transformacije1,0663 %
TOMIC RADOSLAV1,0123 %
PODRAVSKA BANKA DD0,8918 %
CD - OIF Moneta0,7078 %

* Podaci o Vlasnickoj listi se azuriraju srijedom i petkom / Information about the owners are updated on wednesdays and fridays

Finansijski pokazatelji
Ukupna aktiva 101.455.595,0000   ROA 0,0456
Obveze 10.402.698,0000   ROE 0,0508
Prihod od prodaje 183.056.431,0000   Marža Profita 0,0252
Neto poslovna dobit 4.345.766,0000   Obaveze / Aktiva 0,1025
Troškovi kamata 470.923,0000   Koeficijent isplate zarade 0,8660
Dobit prije oporezivanja 5.188.437,0000   Zarada po akciji 0,9931
Neto dobit 4.621.939,0000   Knjigovodstvena vrijednost po akciji 19,5646
EBIT 5.659.360,0000   Dividendni prinos 0,0717
EBITDA 8.814.226,0000   P/E 12,0832
Dividenda 0,8600   P/B 0,6134

* Podaci se odnose na revizorski izvještaj iz 2013. godine.