Facebook Tweeter LinkedIn

JGPK

  Uporedi sa:
JUGOPETROL A.D
Broj akcija 4653971   ISIN MEJGPKRA0KO1
Prosječna cijena 9,3000   Segment Slobodno tržište akcija
Trenutna cijena 9,3000   Tip  
Nominalna cijena 14,6100   CFI grupa ES 
Status Trading   CFI kod ESVUFR 
Industrija Nafta i gas    Supersektor Nafta i gas 
Sektor Proizvodnja nafte i gasa    Podsektor Eksploracija i proizvodnja 
 
Posljednja promjena Čet, 30/10/14 12:22
Cijena 9,3000
Promjena 1,09%
Datum Cijena Promjena
Čet, 30/10/14 9,3000 1,09
Sre, 29/10/14 9,2000 2,11
Uto, 28/10/14 9,0100 0,00
Pon, 27/10/14 9,0100 0,11
Pet, 24/10/14 9,0005 -0,12
Čet, 23/10/14 9,0109 0,00
Sre, 22/10/14 9,0109 -1,77
Uto, 21/10/14 9,1734 1,46
Pon, 20/10/14 9,0411 1,02
Pet, 17/10/14 8,9500 0,93
Pogledajte listu trgovanja

Četvrtak, 30/10/2014

Cijena 9,3000
Promjena cijene 1,09%
Najviša 9,3000
Najniža 9,3000
Na otvaranju 9,3000
Na zatvaranju 9,3000
Tr. kap. kompanije 43.281.930,3000
Promet
Količina 300
Obim (u €) 2.790,0000

Istorijski podaci

Cijena Najviša Najniža
Ove godine 10,0000 8,2501
Prije šest mjeseci 10,0000 8,5500
Prije godinu dana 10,4000 7,7000
Prije dvije godine 9,7000 6,7105
Ikada 36,3977 0,0000
Prosjek Količina Obim (u €)
Ove godine 904,13 8.253,5200
Prije godinu dana 774,06 6.916,3247
Ukupno 958,17 10.830,5259

Promjene

  JGPK MONEX20
Čet, 30/10/14 1,09 2,00
Sre, 29/10/14 2,11 1,53
Uto, 28/10/14 0,00 0,35
Pon, 27/10/14 0,11 0,08
Prosječne vrijednosti
Ovog mjeseca 0,36 N/A
Od početka godine 0,01 N/A
Posljednjih godinu dana 0,04 N/A
Ukupno 0,16 0,10

JUGOPETROL A.D

Jugopetrol AD Kotor osnovan je 12. aprila 1947. godine sa sjedištem u Kotoru, kao preduzece za eksploataciju i promet nafte i naftnih derivata. Preduzece je zapocelo svoj rad sa skromnim resursima i u zacecima stvaranja naftne privrede bivše Jugoslavije. U periodu od 1992. do 1996. godine Jugopetrol posluje kao Javno preduzece za istraživanje, eksploataciju i promet nafte i naftnih derivata, a decembra 1996. godine transformisan je u Akcionarsko Društvo. Od oktobra 2002. godine Jugopetrol je u sastavu velike Hellenic Petroleum Grupe. Glavne poslovne aktivnosti kompanije su: Veleprodaja nafte i naftnih derivata, Maloprodaja preko mreže od 35 benzinskih stanica koje posluju pod EKO zaštitnim znakom i Istraživanje nafte i gasa u Crnoj Gori (u podmorju i na kopnu).

Bord direktora:
Predsjednik Odbora DirektoraPETROS KARALIS
Clan Odbora DirektoraSTAMATIA PSYLLAKI
Clan Odbora DirektoraVIKTOR PAPAKONSTANTINOU
Clan Odbora DirektoraDRAGAN RADUSINOVIC
Clan Odbora DirektoraMATTHAIOU MATTHAIOU
Clan Odbora DirektoraPAVLE GEGAJ
Menadžment:
Izvrsni direktorV.D. IOANNIS GEROULANOS
SekretarVESNA SPAIC
Kontakt:
NazivJUGOPETROL A.D. KOTOR
E-mailinvestor-relations@jugopetrol.co.me
Telefon032/301-800
Faks032/301-874
WEBwww.jugopetrol.co.me
Vlasnička lista:
HELLENIC PETROLEUM INERNATIONAL A.G.54,3512 %
Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama "MIG"9,2118 %
ID - OIF TREND u postupku transformacije5,9672 %
HB - Zbirni kastodi racun 34,4775 %
LARS ERNEST BADER2,9306 %
CK - Zbirni kastodi racun 11,3671 %
ID - OIF "Atlas Mont" - u postupku transformacije1,0663 %
CD - OIF Moneta0,9553 %
PODRAVSKA BANKA DD0,9492 %
TOMIC RADOSLAV0,9369 %

* Podaci o Vlasnickoj listi se azuriraju srijedom i petkom / Information about the owners are updated on wednesdays and fridays

Finansijski pokazatelji
Ukupna aktiva 101.455.595,0000   ROA 0,0456
Obveze 10.402.698,0000   ROE 0,0508
Prihod od prodaje 183.056.431,0000   Marža Profita 0,0252
Neto poslovna dobit 4.345.766,0000   Obaveze / Aktiva 0,1025
Troškovi kamata 470.923,0000   Koeficijent isplate zarade 0,8660
Dobit prije oporezivanja 5.188.437,0000   Zarada po akciji 0,9931
Neto dobit 4.621.939,0000   Knjigovodstvena vrijednost po akciji 19,5646
EBIT 5.659.360,0000   Dividendni prinos 0,0925
EBITDA 8.814.226,0000   P/E 9,3645
Dividenda 0,8600   P/B 0,4753

* Podaci se odnose na revizorski izvještaj iz 2013. godine.