Brza pretraga:  
Facebook Tweeter LinkedIn

LUBA

  Uporedi sa:
LUKA BAR A.D BAR
Broj akcija 56766736   ISIN MELUBARA0BR9
Prosječna cijena 0,1744   Segment B lista
Trenutna cijena 0,1750   Tip  
Nominalna cijena 1,2113   CFI grupa ES 
Status Trading   CFI kod ESVUFR 
Industrija Industrija    Supersektor Industrijski proizvodi i usluge 
Sektor Industrijski transport    Podsektor Usluge transporta 
 
Posljednja promjena Pet, 28/08/15 13:52
Cijena 0,1750
Promjena 1,04%
Datum Cijena Promjena
Pet, 28/08/15 0,1744 1,04
Čet, 27/08/15 0,1726 0,00
Sre, 26/08/15 0,1726 -4,11
Uto, 25/08/15 0,1800 1,12
Pon, 24/08/15 0,1780 1,71
Pet, 21/08/15 0,1750 0,00
Čet, 20/08/15 0,1750 0,00
Sre, 19/08/15 0,1750 0,00
Uto, 18/08/15 0,1750 0,00
Pon, 17/08/15 0,1750 0,00
Pogledajte listu trgovanja

Tražnja

Količina Cijena
1.586 0,1725
2.000 0,1700
3.132 0,1650
5.000 0,1337
0 0,0000

Ponuda

Cijena Količina
0,1898 5.000
0,1900 6.874
0,2000 1.818
0,2800 1.050
0,5000 5.476

Petak, 28/08/2015

Cijena 0,1744
Promjena cijene 1,04%
Najviša 0,1750
Najniža 0,1725
Na otvaranju 0,1725
Na zatvaranju 0,1750
Tr. kap. kompanije 9.900.118,7584
Promet
Količina 11.605
Obim (u €) 2.024,3800

Istorijski podaci

Cijena Najviša Najniža
Ove godine 0,1811 0,1500
Prije šest mjeseci 0,1700 0,1290
Prije godinu dana 0,1700 0,1201
Prije dvije godine 0,1856 0,1026
Ikada 5,4256 0,0000
Prosjek Količina Obim (u €)
Ove godine 3.820,65 643,8720
Prije godinu dana 1.991,88 283,7958
Ukupno 10.337,21 16.649,3265

Promjene

  LUBA MONEX20
Pet, 28/08/15 1,04 2,00
Čet, 27/08/15 0,00 1,53
Sre, 26/08/15 -4,11 0,35
Uto, 25/08/15 1,12 0,08
Prosječne vrijednosti
Ovog mjeseca -0,13 N/A
Od početka godine 0,10 N/A
Posljednjih godinu dana 0,13 N/A
Ukupno 0,30 0,10

LUKA BAR A.D BAR

LUKA BAR A.D BAR Kompanija AD ,,Luka Bar“ Bar osnovano je Odlukom Saveznog Izvršnog Vijeca 16.04.1954 godine. Odlukom o organizovanju Javnog preduzeca ,,Luka Bar“ Skupština Republike Crne Gore je 20.06.1990 godine izvršila transformaciju preduzeca u Javno preduzece. Luka Bar je restrukturirana po Programu restrukturiranja Vlade Crne Gore. Skupština akcionara, dana 04.09.2009. donijela je Odluku o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“. Poslovni sistem Luka Bar sastoji se od akcionarskog društva i zavisnih, jednoclanih društava koje je kao maticno društvo osnovala, i to: Hotel Sidro, Informatika i komunikacije, Obezbjedjenje i protivpožarna zaštita. Kompanija AD ,,Luka Bar“ pruža sledece usluge: pretovara ruda, koncentrata, starog željeza, ugalja, koksa, boksita, lomljenog kamena, glinice; pretovara i skladištenja žitarica preko silosa kapaciteta 30 000 tona; prihvat i otpremanje nafte i naftnih derivata kao i snabdjevanje brodova naftom; pretovar i skladištenje baznih ulja; pretakalište za sircetnu kiselinu. Luka Bar posjeduje i površina namijenjena za prijem, cuvanje i otpremu Ro-Ro tovarnih jedinica kao ihladnjace kapaciteta 4500 tona.

Bord direktora:
Predsjednik Odbora DirektoraDR PREDRAG IVANOVIC
Clan Odbora DirektoraGORAN JEVRIC
Clan Odbora DirektoraOMER VUKIC
Clan Odbora DirektoraŽARKO PAVICEVIC
Clan Odbora DirektoraDIPL. ECC. NIKOLA JOVOVIC
Menadžment:
Izvršni direktorSLOBO PAJOVIC
SekretarVESNA MIHALJEVIC
Kontakt:
NazivLUKA BAR A.D. BAR
E-maillukabar@t-com.me
Telefon382 30 30 05 00
Faks
WEBwww.lukabar.me
Vlasnička lista:
DRŽAVA54,0527 %
ID - OIF HLT-u postupku transformacije2,5839 %
ID - OIF "Atlas Mont" - u postupku transformacije2,4872 %
ED - OIF TREND u postupku transformacije1,5559 %
Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama "MIG"1,1847 %
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK0,7751 %
HB - Zbirni kastodi racun 30,5833 %
ND - O.I.F. Eurofond u postupku transformacije0,5754 %
ALEŠ NOVAK0,5199 %
CK - Zbirni kastodi racun 10,4183 %

* Podaci o Vlasnickoj listi se azuriraju srijedom i petkom / Information about the owners are updated on wednesdays and fridays

KORPORATIVNE AKTIVNOSTI

Finansijski pokazatelji
Ukupna aktiva 77.844.995,0000   ROA 0,0050
Obveze 7.408.517,0000   ROE 0,0055
Prihod od prodaje 7.237.939,0000   Marža Profita 0,0536
Neto poslovna dobit 706.620,0000   Obaveze / Aktiva 0,0952
Troškovi kamata 204.038,0000   Koeficijent isplate zarade 0,0000
Dobit prije oporezivanja 475.148,0000   Zarada po akciji 0,0068
Neto dobit 388.315,0000   Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2408
EBIT 679.186,0000   Dividendni prinos 0,0000
EBITDA 1.570.602,0000   P/E 25,5811
Dividenda 0,0000   P/B 0,1410

* Podaci se odnose na revizorski izvještaj iz 2014. godine.