Facebook Tweeter LinkedIn

LUBA

  Uporedi sa:
LUKA BAR A.D BAR
Broj akcija 56766736   ISIN MELUBARA0BR9
Prosječna cijena 0,1600   Segment B lista
Trenutna cijena 0,1600   Tip  
Nominalna cijena 1,2113   CFI grupa ES 
Status Trading   CFI kod ESVUFR 
Industrija Industrija    Supersektor Industrijski proizvodi i usluge 
Sektor Industrijski transport    Podsektor Usluge transporta 
 
Posljednja promjena Pet, 22/08/14 13:08
Cijena 0,1600
Promjena 0,00%
Datum Cijena Promjena
Pet, 29/08/14 0,1600 0,00
Čet, 28/08/14 0,1600 0,00
Sre, 27/08/14 0,1600 0,00
Uto, 26/08/14 0,1600 0,00
Pon, 25/08/14 0,1600 0,00
Pet, 22/08/14 0,1600 7,31
Čet, 21/08/14 0,1491 0,00
Sre, 20/08/14 0,1491 0,00
Uto, 19/08/14 0,1491 0,00
Pon, 18/08/14 0,1491 -0,60
Pogledajte listu trgovanja

Petak, 29/08/2014

Cijena 0,1600
Promjena cijene 0,00%
Najviša 0,0000
Najniža 0,0000
Na otvaranju 0,0000
Na zatvaranju 0,1600
Tr. kap. kompanije 9.082.677,7600
Promet
Količina 0
Obim (u €) 0,0000

Istorijski podaci

Cijena Najviša Najniža
Ove godine 0,1628 0,1201
Prije šest mjeseci 0,1628 0,1026
Prije godinu dana 0,1856 0,1026
Prije dvije godine 0,2634 0,1450
Ikada 5,4256 0,0000
Prosjek Količina Obim (u €)
Ove godine 1.809,61 245,0275
Prije godinu dana 3.799,88 489,3295
Ukupno 10.897,68 17.929,3340

Promjene

  LUBA MONEX20
Pet, 29/08/14 0,00 2,00
Čet, 28/08/14 0,00 1,53
Sre, 27/08/14 0,00 0,35
Uto, 26/08/14 0,00 0,08
Prosječne vrijednosti
Ovog mjeseca 0,62 N/A
Od početka godine 0,09 N/A
Posljednjih godinu dana 0,14 N/A
Ukupno 0,32 0,10

LUKA BAR A.D BAR

LUKA BAR A.D BAR Kompanija AD ,,Luka Bar“ Bar osnovano je Odlukom Saveznog Izvršnog Vijeca 16.04.1954 godine. Odlukom o organizovanju Javnog preduzeca ,,Luka Bar“ Skupština Republike Crne Gore je 20.06.1990 godine izvršila transformaciju preduzeca u Javno preduzece. Luka Bar je restrukturirana po Programu restrukturiranja Vlade Crne Gore. Skupština akcionara, dana 04.09.2009. donijela je Odluku o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“. Poslovni sistem Luka Bar sastoji se od akcionarskog društva i zavisnih, jednoclanih društava koje je kao maticno društvo osnovala, i to: Hotel Sidro, Informatika i komunikacije, Obezbjedjenje i protivpožarna zaštita. Kompanija AD ,,Luka Bar“ pruža sledece usluge: pretovara ruda, koncentrata, starog željeza, ugalja, koksa, boksita, lomljenog kamena, glinice; pretovara i skladištenja žitarica preko silosa kapaciteta 30 000 tona; prihvat i otpremanje nafte i naftnih derivata kao i snabdjevanje brodova naftom; pretovar i skladištenje baznih ulja; pretakalište za sircetnu kiselinu. Luka Bar posjeduje i površina namijenjena za prijem, cuvanje i otpremu Ro-Ro tovarnih jedinica kao ihladnjace kapaciteta 4500 tona.

Bord direktora:
Predsjednik / PresidentDR PREDRAG IVANOVIC
Clan / MemberGORAN JEVRIC
Clan / MemberZDRAVKO GVOZDENOVIC
Clan / MemberŽARKO PAVICEVIC
Clan / MemberDIPL. ECC. NIKOLA JOVOVIC
Menadžment:
Izvršni direktor / CEOSLOBO PAJOVIC
Sekretar / SecretaryVESNA MIHALJEVIC
Kontakt:
NazivLUKA BAR A.D. BAR
E-maillukabar@t-com.me
Telefon382 30 30 05 00
Faks
WEBwww.lukabar.me
Vlasnička lista:
DRŽAVA54,0527 %
ID - OIF HLT-u postupku transformacije2,6391 %
ID - OIF "Atlas Mont" - u postupku transformacije2,4872 %
FOND ZAJEDNICKOG ULAGANJA TREND1,5559 %
Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama "MIG"1,1847 %
HB - Zbirni kastodi racun 30,7682 %
CK - Zbirni kastodi racun 90,7575 %
ALEŠ NOVAK0,5199 %
ND - O.I.F. Eurofond u postupku transformacije0,3825 %
CK - Zbirni kastodi racun 10,2743 %

* Podaci o Vlasnickoj listi se azuriraju srijedom i petkom / Information about the owners are updated on wednesdays and fridays

KORPORATIVNE AKTIVNOSTI

Finansijski pokazatelji
Ukupna aktiva 77.636.476,0000   ROA 0,0000
Obveze 8.645.386,0000   ROE 0,0000
Prihod od prodaje 8.195.978,0000   Marža Profita 0,0000
Neto poslovna dobit 163.817,0000   Obaveze / Aktiva 0,0000
Troškovi kamata 215.031,0000   Koeficijent isplate zarade 0,0000
Dobit prije oporezivanja -136.107,0000   Zarada po akciji 0,0000
Neto dobit -253.712,0000   Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2153
EBIT 78.924,0000   Dividendni prinos 0,0000
EBITDA 1.179.154,0000   P/E 0,0000
Dividenda 0,0000   P/B 0,1316

* Podaci se odnose na revizorski izvještaj iz 2012. godine.