Brza pretraga:  
Facebook Tweeter LinkedIn

LUBA

  Uporedi sa:
LUKA BAR A.D BAR
Broj akcija 56766736   ISIN MELUBARA0BR9
Prosječna cijena 0,1694   Segment B lista
Trenutna cijena 0,1700   Tip  
Nominalna cijena 1,2113   CFI grupa ES 
Status Trading   CFI kod ESVUFR 
Industrija Industrija    Supersektor Industrijski proizvodi i usluge 
Sektor Industrijski transport    Podsektor Usluge transporta 
 
Posljednja promjena Uto, 19/05/15 10:24
Cijena 0,1700
Promjena 0,00%
Datum Cijena Promjena
Sre, 20/05/15 0,1694 0,00
Uto, 19/05/15 0,1694 1,44
Pon, 18/05/15 0,1670 1,03
Pet, 15/05/15 0,1653 -0,30
Čet, 14/05/15 0,1658 0,00
Sre, 13/05/15 0,1658 0,00
Uto, 12/05/15 0,1658 -3,66
Pon, 11/05/15 0,1721 -4,97
Pet, 08/05/15 0,1811 9,76
Čet, 07/05/15 0,1650 0,00
Pogledajte listu trgovanja

Tražnja

Količina Cijena
0 0,0000
0 0,0000
0 0,0000
0 0,0000
0 0,0000

Ponuda

Cijena Količina
0,0000 0
0,0000 0
0,0000 0
0,0000 0
0,0000 0

Srijeda, 20/05/2015

Cijena 0,1694
Promjena cijene 0,00%
Najviša 0,0000
Najniža 0,0000
Na otvaranju 0,0000
Na zatvaranju 0,1700
Tr. kap. kompanije 9.616.285,0784
Promet
Količina 0
Obim (u €) 0,0000

Istorijski podaci

Cijena Najviša Najniža
Ove godine 0,1811 0,1500
Prije šest mjeseci 0,1700 0,1201
Prije godinu dana 0,1700 0,1201
Prije dvije godine 0,1856 0,1026
Ikada 5,4256 0,0000
Prosjek Količina Obim (u €)
Ove godine 4.553,99 752,0292
Prije godinu dana 1.991,88 283,7958
Ukupno 10.492,72 16.984,7282

Promjene

  LUBA MONEX20
Sre, 20/05/15 0,00 2,00
Uto, 19/05/15 1,44 1,53
Pon, 18/05/15 1,03 0,35
Pet, 15/05/15 -0,30 0,08
Prosječne vrijednosti
Ovog mjeseca 0,25 N/A
Od početka godine 0,14 N/A
Posljednjih godinu dana 0,16 N/A
Ukupno 0,31 0,10

LUKA BAR A.D BAR

LUKA BAR A.D BAR Kompanija AD ,,Luka Bar“ Bar osnovano je Odlukom Saveznog Izvršnog Vijeca 16.04.1954 godine. Odlukom o organizovanju Javnog preduzeca ,,Luka Bar“ Skupština Republike Crne Gore je 20.06.1990 godine izvršila transformaciju preduzeca u Javno preduzece. Luka Bar je restrukturirana po Programu restrukturiranja Vlade Crne Gore. Skupština akcionara, dana 04.09.2009. donijela je Odluku o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“. Poslovni sistem Luka Bar sastoji se od akcionarskog društva i zavisnih, jednoclanih društava koje je kao maticno društvo osnovala, i to: Hotel Sidro, Informatika i komunikacije, Obezbjedjenje i protivpožarna zaštita. Kompanija AD ,,Luka Bar“ pruža sledece usluge: pretovara ruda, koncentrata, starog željeza, ugalja, koksa, boksita, lomljenog kamena, glinice; pretovara i skladištenja žitarica preko silosa kapaciteta 30 000 tona; prihvat i otpremanje nafte i naftnih derivata kao i snabdjevanje brodova naftom; pretovar i skladištenje baznih ulja; pretakalište za sircetnu kiselinu. Luka Bar posjeduje i površina namijenjena za prijem, cuvanje i otpremu Ro-Ro tovarnih jedinica kao ihladnjace kapaciteta 4500 tona.

Bord direktora:
Predsjednik Odbora DirektoraDR PREDRAG IVANOVIC
Clan Odbora DirektoraGORAN JEVRIC
Clan Odbora DirektoraOMER VUKIC
Clan Odbora DirektoraŽARKO PAVICEVIC
Clan Odbora DirektoraDIPL. ECC. NIKOLA JOVOVIC
Menadžment:
Izvrsni direktorV.D. SLOBO PAJOVIC
SekretarVESNA MIHALJEVIC
Kontakt:
NazivLUKA BAR A.D. BAR
E-maillukabar@t-com.me
Telefon382 30 30 05 00
Faks
WEBwww.lukabar.me
Vlasnička lista:
DRŽAVA54,0527 %
ID - OIF HLT-u postupku transformacije2,5839 %
ID - OIF "Atlas Mont" - u postupku transformacije2,4872 %
ED - OIF TREND u postupku transformacije1,5559 %
Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama "MIG"1,1847 %
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK0,7751 %
HB - Zbirni kastodi racun 30,5833 %
ND - O.I.F. Eurofond u postupku transformacije0,5754 %
ALEŠ NOVAK0,5199 %
CK - Zbirni kastodi racun 10,4161 %

* Podaci o Vlasnickoj listi se azuriraju srijedom i petkom / Information about the owners are updated on wednesdays and fridays

KORPORATIVNE AKTIVNOSTI

Finansijski pokazatelji
Ukupna aktiva 77.942.029,0000   ROA 0,0040
Obveze 8.637.961,0000   ROE 0,0045
Prihod od prodaje 7.873.927,0000   Marža Profita 0,0397
Neto poslovna dobit 637.660,0000   Obaveze / Aktiva 0,1108
Troškovi kamata 209.557,0000   Koeficijent isplate zarade 0,0000
Dobit prije oporezivanja 425.154,0000   Zarada po akciji 0,0055
Neto dobit 312.978,0000   Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2209
EBIT 634.711,0000   Dividendni prinos 0,0000
EBITDA 1.663.816,0000   P/E 30,8362
Dividenda 0,0000   P/B 0,1392

* Podaci se odnose na revizorski izvještaj iz 2013. godine.