Brza pretraga:  
Facebook Tweeter LinkedIn
 

U Željeznicu ulažu 52 miliona eura

Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka i EAR finansiraće obnovu pruge Bar-Bijelo Polje

Republika 22.04.2008.

PODGORICA - Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka i Evropska Agencija za rekonstrukciju finansiraće u naredne četiri godine sa 52 miliona eura projekat rekonstrukcije pruge od Bara do granice sa Srbijom – saopšteno je Republici iz Ministarstva pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija.
Riječ je o drugoj fazi rehabilitacije te pruge, koja već privlači pažnju stranih investitora, koji, kako smatraju u Ministarstvu, “žele da se na ovom pravcu uspostavi kvalitetan transport, što je usko povezano i sa modernizacijom i restrukturiranjem Luke Bar”.
Ta dionica (Bar –Bijelo Polje) je najkomplikovanija i najskuplja (za održavanje) pruga u Evropi, koja na 168 kilometara dužine ima čak 106 tunela, 107 mostova, 9 galerija i 371 propust.
U Ministarstvu podsjećaju da je prvom fazom rehabilitacije izvršena sanacija pruge, vrijedna 15 miliona eura (kredit Evropske investicione banke), a uporedo sa tim rekonstruiše se, modernizuje i elektrificira pruga Podgorica–Nikšić.
- Projekat obnove nikšićke pruge finansira Češka exportna banka sa 57 miliona eura – podsjećaju u Ministarstvu.
Crnogorska Vlada je već usvojila Strategiju restrukturiranja Željeznice Crne Gore (država je vlasnik oko 69 odsto akcija), sa predloženim tzv. dezintegracionim modelom.
- Ovaj proces je u toku i po dinamici osnovni elementi ove strategije treba da se provedu 2008. godine čime će se razdvojiti infrastruktura od prevoza, obezbijediti održavanje infrastrukture prema posebnom ugovoru između države i upravljača. Osim toga, uspostaviće se koncesioni aranžman na objekte duž pruge, potpuno odvajanje putničkog i teretnog prevoza i njihova privatizacija – napominju u Ministarstvu.
Kako kažu, kroz iznalaženje privatnog partnerstva na bazi zajedničkog ulaganja stvoriće se pretpostavke da se kvalitet i infrastrukture podigne, što će podići i nivo usluga u prevozu.
To će istovremeno značiti i postepeno otvaranje i liberalizaciju tržišta – smatraju u Ministarstvu.
Prema njihovom mišljenju, Luka Bar (kao važna tačka na pruzi) ima međunarodnu reputaciju frekventne luke sa kvalitetnim uslugama za pretovar svih vrsta tereta i da pruža veliki broj mogućnosti za kombinovani transport.
- Već su i potpisani Memorandum o strateško–poslovnoj saradnji na uspostavljanju kontejnerskog voza Bar-Beograd–Budimpešta i Ugovor koji definiše obaveze u ovom poslu, a za očekivati je da se kroz uspostavljanje veza sa lukama istočnog i zapadnog Jadrana uskoro uspostavi i projekat nazvan koridor Bar–Beograd-Temišvar –zaključuju u Ministarstvu saobraćaja.

Narednih godina veći lučki pretovar tereta
Visoka grupa Evropske komisije je uvrstila barsku pomorsku kompaniju na listu luka od regionalnog značaja preko kojih će se razvijati tzv. XI koridor – plavi auto-putevi. U Ministarstvu tvrde da će Luka Bar projektovani pretovar od pet miliona tona dostići narednih godina, zahvaljujući porastu kontejnerskog transporta u Sjevernojadranskim lukama, odnosno, preraspodjelom poslova, jer, kako tvrde, u barskim gatovima stiže sve više generalnog tereta. - Da bi se spremno dočekao porast posla, luci su nepohodne znatne investicije u modernizaciju terminala, a da potencijalni teret ne bi otišao u drugom pravcu, nužan je i veliki aganžman buduće lučke uprave na otvaranju novih kontejnerskih i Ro Ro (brodskih) linija prema mediteranskim centrima – navode u Ministarstvu.